Lån uten sikkerhet på dagen

Begrepet forbrukslån på dagen er noe som brukes hyppig når det kommer til forbrukslån. Men selv om det er mulig å både behandle og innvilge søknader om forbrukslån i løpet av 24 timer betyr ikke det at pengene vil stå på konto samme dag. Her får du en innføring i forbrukslån, og hva det betyr å få lån på dagen.

Hva er forbrukslån på dagen?

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor du som låntaker ikke stiller noen former for sikkerhet for lånet. Du må ikke eie en bolig eller bil som tilbyder kan ta pant i. Den eneste garantien tilbyderen får er din inntekt. Hvor mye du kan få innvilget i lån avhenger derfor av din årlig inntekt, og hvor mye gjeld du har fra før. Du kan nemlig ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld.

Men uansett inntekt og gjeldsgrad kan du maksimalt låne 600 000 kroner uten sikkerhet. Hvor høy lånerammen faktisk er, avhenger også av den enkelte bank hvor noen har et maks beløp på 250 000 kroner, mens andre igjen har 500 000 kroner. Lånet har en nedbetalingstid på maksimalt fem år, men det anbefales å velge den korteste nedbetalingstiden du kan håndtere. Hvis du søker om lån til refinansiering kan du bruke inntil 15 år på nedbetaling, noe som ikke er anbefalt for lån uten sikkerhet.

Renter og gebyrer

Siden långiver ikke får noen sikkerhet for lånet tar de en høyere risiko. Denne risikoen kompenserer du som låntaker for i form av høye renter. Du kan forvente en rente på minst 10 % på forbrukslån på dagen, selv om banker og andre tilbydere av lån uten sikkerhet kan tilby nominell rente fra 5 %.

I tillegg til nominelle renter må du også betale gebyrer. Det mest normale på forbrukslån er etableringsgebyr og administrasjonskostnader. Hvor høye disse gebyrene er påvirker den effektive renten og totale kostnader.

Bruksområde

Forbrukslån er fleksibelt. Du bestemmer selv hvor mye du vil låne, og hvor lang tid du vil bruke på å nedbetale lånet. Det er også opp til deg å avgjøre hva lånet skal brukes til. Långiver legger få føringer på hva lånet kan brukes til, og disse reguleres kun av loven om at lånte penger ikke kan brukes til pengespill. Med unntak av dette kan forbrukslånet brukes etter eget ønske.

Populære bruksområder for forbrukslån er:

  • Oppussing eller renovering av bolig, hytte eller fritidsbolig
  • Innkjøp av nye møbler, inventar, hvite- eller brunevarer
  • Finansiere en reise eller ferietur
  • Refinansiere andre smålån og kreditter

Hvordan søke om forbrukslån på dagen?

Når det kommer til søknad om forbrukslån er denne digital, noe som forenkler søknadsprosessen og gjør det mulig å behandle søknaden raskere. Det finnes flere måter å søke om forbrukslån på også, noe som gir et større utvalg og flere muligheter.

Du kan søke om forbrukslån på dagen her;

  • I nettbanken til din daglige bank
  • Hos en annen bank eller tilbyder av forbrukslån
  • Gjennom en sammenligningstjeneste på nett
  • Hos en lånemegler

Uansett hvilken metode du velger er søknadsskjema og informasjonen som etterspørres den samme. Du må oppgi personalia, arbeidssituasjon, inntekt, gjeld, om det er barn i husstanden og om du eier en bil. Denne informasjonen brukes til å gjøre en kredittvurdering av deg som lånekunde. Det gjøres også en kredittsjekk av deg, for å vurdere din kredittscore og potensiell risiko. Denne utføres av et kredittselskap, og du får fullt innsyn i informasjonen som sendes til långiver.

Når du har sendt inn søknaden om lån vil bankene vurdere søknaden. Dette kan ta opp til 48 timer, men de fleste bruker langt mindre. I noen tilfeller kan du også få svar umiddelbart. Dette gjelder spesielt om du søker hos en enkelt bank. Bruker du en lånemegler vil du ha svarene fra alle bankene i løpet av 24 timer.

Tips: Se også Lånepengerpådagen.com og Lånpådagen.org

Etter at lånet er godkjent

Får du innvilget søknaden om forbrukslån på dagen må du signere lånepapirer og sende disse i retur. Det kan du gjøre digitalt med bank ID, eller du kan printe ut papirene og sende de i posten. Førstnevnte løsning er å foretrekke, da digitale løsninger går raskere. Får du innvilget lån og signerer avtalen samme dag vil lånet være på konto innen kort tid. I gjennomsnitt tar det en til tre virkedager fra lånepapirene er mottatt og verifisert av långiver før pengene står på din konto.

Men før du sender inn papirene, sammenlign ulike lånetilbud. Ved å sammenligne de ulike tilbudene kan du finne frem til det lånet med de beste vilkårene og betingelsene som vil være det beste og rimeligste alternativet for deg.

Oppsummering

Forbrukslån på dagen betyr ikke at du får søkt om, innvilget og pengene utbetalt i løpet av en dag. Det betyr at bankene kan vurdere lånesøknaden og gi deg et svar i løpet av 24 timer.

Hvor lang tid det faktisk tar før lånet står på din konto, avhenger i stor grad av deg, og hvor rask du er med å sende tilbake signerte lånepapirer.