Grunner til at søknaden om forbrukslån blir avvist

Har du forsøkt å legge inn en søknad om et forbrukslån, og blitt avvist? Eller har det skjedd flertallige ganger hos ulike banker? Enten du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, eller bare er redd for at du skal få avslag når du skal forsøke deg, så vil du kunne dra nytte av erfaringene vi skal oppsummere i denne artikkelen. For det er nemlig noen gjengangere når det kommer til årsaker for avslag på forbrukslån, og det er slettes ikke tilfeldig at akkurat din søknad blir avslått.

Vanligste grunner til avslag på søknad om forbrukslån

Det er noen grunner som er mer vanlige til at søknader om forbrukslån blir avslåtte. Deriblant er for lav inntekt den mest gjengående. De fleste banker krever at du tjener minst en viss sum i året før de tilbyr deg lån, uavhengig av om du skal låne 10 000 kroner eller det tidobbelte.

Dette er det mange som ikke får med seg og som fortsatt søker om lån, og som derfor får avslag. En annen vanlig årsak er at inntekten ikke er høy nok i forhold til ønsket lånebeløp, men her kan man få godkjent søknaden dersom man aksepterer en mindre lånesum.

Inntekt er altså det som avgjør de fleste søknadene om forbrukslån. Men øvrige økonomiske faktorer kan også være avgjørende, ettersom det er flere ting som blir sjekket opp når du legger inn en søknad om et forbrukslån. Deriblant vil din jobbsituasjon spille en stor rolle, og mange som driver eget selskap vil oppleve det som vanskelig å få godkjent søknaden. Eller hvis du har byttet jobb hyppig og har hatt varierende inntekt de siste årene, så vil også dette påvirke søknaden din i negativ retning. Generelt kan man si at en stabil økonomi er det som legger grunnlaget for en vellykket søknad.

Betalingsanmerkninger eller inkasso

Andre vanlige grunner til avslag, som kanskje ikke sees like hyppig hos bankene, men som allikevel nærmest er garantert grunn til at du blir avvist når du søker om forbrukslån, er betalingsanmerkninger eller inkasso. Et inkassokrav får man dersom man ikke har betalt en regning, og etter noen måneder vil dette føre til en betalingsanmerkning hvis man fortsatt ikke har betalt kravet. En betalingsanmerkning forhindrer deg fra å søke om forbrukslån, kredittkort, boliglån og andre lignende tjenester, og blir avslørt under kredittsjekken som foretas av forbrukslån-søkere.

Derfor er det egentlig ingen vits i å legge inn en søknad om forbrukslån dersom du har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker på det tidspunktet du skal søke om lån. Begge disse to hakene forsvinner når man gjør opp for seg og betaler det utestående kravet, slik at man selv kan rydde opp i økonomien ved å ta tak i problemene. Utover dette så er det sjeldent noen vei utenom, og det er altså en soleklar årsak til at søknaden om forbrukslån blir avvist.

Slik kan du forbedre sjansene dine

Dersom du har opplevd avslag på søknaden om forbrukslån på grunn av en av de overnevnte grunnene, så kan dette løses på en forholdsvis enkel måte. Det eneste du trenger er noen å søke sammen med – selv om dette kanskje ikke er så enkelt for alle. Men hvis man er to og søker om forbrukslån, så blir begge partenes inntekt vurdert som en samlet. Det forbedrer sjansene til å få det lånebeløpet man ønsker, samtidig som man kanskje får bedre betingelser enn hva man hadde fått dersom man hadde søkt om lånet alene.

Å søke sammen med noen vil ikke hjelpe deg dersom du har betalingsanmerkninger eller lignende, og ei heller ikke hvis du mangler statsborgerskap. Da vil alternativet heller være at noen andre søker om lånet for deg, noe som slettes ikke mange er villige til. Den enkleste løsningen er derfor å tenke at hvis du skal låne penger så bør du ha råd til det, og derfor må du finne deg en jobb eller en form for inntekt slik at du faktisk kan behandle det lånet du søker om.

Det er sjeldent lurt å låne penger for å betale ned annen gjeld, slik at man bare pådrar seg mer og mer lån som man ikke klarer å betale ned. Tenk deg om før du søker om forbrukslån, for det er som regel en grunn til at søknaden blir avvist!