Tips når man skal investere i aksjer

Det kan være svært fristende å investere sparepengene i aksjer, spesielt når man hører om de mange suksesshistoriene der «amatører» har investert i aksjer og gjort seg rike for livet på dette. Men det man må tenke på er at selv om man hører om disse historiene, så hører man ikke om alle som ikke lykkes med aksjeinvesteringer, og svir bort sparepengene på feilslåtte aksjer. Derfor kan det være lurt å lese igjennom disse tipsene før du skal investere i aksjer.

Først – er aksjer det rette for deg?

Det første spørsmålet man må stille seg dersom man ønsker å investere i aksjer, er om dette er den riktige tingen å gjøre for deg. For de fleste har ikke peiling på hvilke investeringer som lønner seg, og det kan bli en dyr læreprosess. Derimot er det fullt mulig å investere pengene i et aksjefond, selv om avkastningen er mindre der. Da setter man rett og slett inn penger i et fond der et kompetent selskap bestemmer hvor pengene skal investeres. Man kan oppleve over 20 prosent avkastning her, noe som gjør det langt mer lønnsomt enn å spare i banken.

Utover dette så er det viktig å spre risikoen dersom man bestemmer seg for å investere i aksjer. Det vil si at man ikke spytter alle pengene inn i en og samme bransje, for hvis dette er en bransje som skulle snu og gå dårlig, så vil du tape samtlige penger. Har du da investert penger også i en annen bransje, så kan du dra nytte av ulike svingninger i bransjene.

Tålmodighet er nøkkelen

Et annet godt tips når man skal investere i aksjer, er å være tålmodig. I et slikt «spill» nytter det ikke å logge seg på datamaskinen hver dag for å se forandringene i aksjene, og det er viktig å ikke selge seg ut bare fordi at kursen faller på et tidspunkt. De fleste som tjener penger på å investere i aksjer gjør det over et tidsperspektiv på minst fem år. Tro det eller ei, man skal ha mye flaks og skyte gullfuglen dersom man skal ha en merkbar avkastning på mindre enn fem år.

Mange eksperter mener også at det er mindre risikabelt å investere i utenlandske selskaper, selv om det krever dypere innsikt å gjøre dette. Her kan man også bli offer for valutasvingninger, men det kan også gagne en positivt. Du bør også passe på at du jevnlig kjøper nye aksjer, gjerne måned for måned. Ikke gjør store oppkjøp på samme tidspunkt, for da kan det hende at du gjør alle investeringene i en dårlig periode.

Vær åpen for å lære, og søk informasjon

Like viktig som at man ønsker å lære om aksjeinvestering, så er det at man leter etter informasjon om de bedriftene man ønsker å investere i. Her kan man kontakte bedriftene direkte dersom man vil forsikre seg om at det er lurt å legge igjen sparepengene her, og på generelt grunnlag så kan man si at det er kun amatører som investerer store summer i aksjer uten å ha inngående kjennskap i bedriften de velger å legge sparepengene sine i. For å gjøre det stort som aksjeinvestor er man dessuten avhengig av å løpende få ny informasjon om de bedriftene som rører seg og gjør det bra i markedet.