Årsaken til at renten på forbrukslån er høy

 

Sammenlignet med mange andre låneformer, er nok et forbrukslån generelt sett blant de dyreste. Vanligvis er det kun gjeld til kredittkortselskapene som blir dyrere. Kostnadsnivået skyldes ikke bare grådighet fra bankens side, men heller faktorer som risiko for mislighold, og minimumskrav til inntjening. Det finnes også lån til forbruk som kan anses som rimelige.

Forbrukslån krever ikke sikkerhet

Låner du til en bolig, tar banken pant i selve boligen du kjøper. Dette sikrer banken mot tap dersom du misligholder lånet, da de kan fremtvinge et salg av boligen, og derfra få pengene sine tilbake. Når man skal søke forbrukslån, trenger man normalt ikke å stille sikkerhet. Bankene tar dermed en mye høyere risiko for tap når de låner deg pengene. I tillegg er kravene til søkeren langt lavere, sammenlignet med om man søker om et boliglån eller (stort nok) billån. For eksempel skal det ikke mer enn rundt 150 000 kroner i inntekt for å få et medium stort forbrukslån. Skal du låne et par millioner til bolig derimot, må du tjene mange ganger mer enn dette. Heri ligger det også en økt risiko for bankene. Lav inntekt har statistisk sammenheng med større risiko for mislighold.

Lavere lånesummer er dyrere

Et forbrukslån uten sikkerhet kan bli på hele 600 000 kroner, om det kommer fra Bank Norwegian, mens banker som Lendo, Instabank, OPP Finans med flere, tilbyr tilsvarende lån på inntil 500 000 kroner. Selv om dette er betydelige summer, er det fortsatt langt lavere enn de fleste boliglån. Faktisk kan et forbrukslån bli på så lite som 1 000 kroner, mens de fleste ligger på godt under 100 000 kroner. Skulle finansselskapene tatt samme rente som man får på et boliglån, for slike lave summer, ville de sannsynligvis drevet selskapene sine til konkurs. Dagens boliglånsrente ligger på omtrent 2% til 3%. Det tilsvarer 20 til 30 kroner av en tusenlapp per år. For et lån på to måneder tilsvarer dette en nominell rentekostnad på inntil fem kroner totalt. Slik kunne ikke bankene for forbrukslån drevet. Derfor er det naturlig at denne faktoren er med på å gjøre forbrukslån dyrere.

Ikke alltid like dyrt

Om vi tar de to hovedårsakene til kostnadene for et forbrukslån med i betraktningen, kan det påstås at enkelte usikrede lån er billige. Bankenes rentetilbud fastsettes nemlig også ut i fra søkerens betalingsevne og kredittverdighet. Dette skjer innenfor et spektrum av rentesatser, ofte fra omtrent 7% og opp til omtrent 18%. De søkerne som har god kredittverdighet, vil få renter på den nedre enden av skalaen, mens risikokundene får de dyreste rentene. Et usikret lån med renter under 10% kan slik sett anses som svært billig, i og med at banken har en økt risiko (ingen pantesikkerhet) og kravet til inntjeningen deres også må møtes.

Små og korte lån er de dyreste

Som beskrevet kan man altså få lave renter på usikrede forbrukslån, men det er også mulig at de effektive rentene blir svært høye. Et lån på for eksempel 5 000 kroner, nedbetalt over 2 måneder, vil i enkelte banker gi en effektiv rente på flere hundre prosent. Husk at renter beregnes ut i fra år, selv om man avtaler tilbakebetaling på kun et par måneder. Fordi lånetiden er såpass kort, vil etableringsgebyret ha stor innvirkning på de effektive rentene, og tallet som kommer ut i andre enden (de effektive rentene) ser derfor helt ville ut. I kroner og ører derimot, er det ikke alltid så mye å utsette på bankenes fortjeneste. Vel og merke gjelder dette så lenge man faktisk betaler tilbake lånebeløpet slik avtalt. Om et smålån med høye renter misligholdes, vil det bli helt uholdbart dyrt.

Skaff deg bedre rentetilbud

Ingen er tjent med å betale mer i renter enn de strengt tatt behøver. Vår erfaring er at det lønner seg å innhente mange tilbud før man søker. På denne måten sikrer man seg beste rente og rimeligste forbrukslån. I dag er det et høyt antall banker som tilbyr slike lån, og konkurransen om kundene er dermed beinhard. Nesten samtlige banker gir også svar på søknadene samme dag man sender de inn, og det koster lite i tid å innsats å gjøre et grundig forarbeid. Man kan også bruke en av de mange dyktige lånemeglerne til innhentingen av lånetilbud (tjenestene deres er gratis for søkeren).