Beste forbrukslån på dagen

Å få et forbrukslån på dagen er ikke noen sak i det digitale samfunnet vi har blitt. Derimot kan det være utfordrende å finne frem til og få det beste forbrukslån på dagen. I denne artikkelen kan du lese mer om hva som kjennetegner og som gir deg beste forbrukslån på dagen.

Dette er forbrukslån på dagen

Tidligere kunne det å søke om lån være en prosess som kunne ta opptil flere uker å få i stand, fra søknad til innvilgelse av lån. Heldigvis har dette endret seg og denne prosessen har nå blitt digitalisert. Du kan søke om et forbrukslån hvor som helst i verden så lenge du har tilgang til internett, BankID og en digital enhet.

Behandlingen av søknaden blir ofte automatisk behandlet, noe som betyr at du kan forvente å få svar med det samme du har sendt søknaden. Om du ikke skulle få svar med det samme, har du ofte et svar i løpet av de nærmeste timene, men dette fordrer at du søker innenfor långivers åpningstid.

Årsaker til et ønske om beste forbrukslån på dagen

Å ha et ønske eller et behov for å søke om et forbrukslån på dagen kan ha en eller flere årsaker. Ofte er det økonomiske bilde sammensatt og svært ulikt fra person til person. Likevel er det ofte et behov for en rask finansiell løsning, som både kan være akutt eller bare et ønske om å realisere noe. Eksempler på dette kan være:

 1. Reise eller ferie
 2. Oppussing
 3. Refinansiering
 4. Generelt forbruk

Det som gjør at et forbrukslån er en svært populær lånetype handler om at du står selv fritt til å velge hva du vil bruke lånet til. Du behøver heller ikke å søke om godkjenning av formålet du vil bruke lånet til. Et forbrukslån er også ofte et lån som ikke krever sikkerhet for å få innvilget lån. Dette gjør lånet til mer tilgjengelig også for den gruppen med låntakere som ikke kan stille sikkerhet.

Slik sikrer du beste forbrukslån på dagen

Et forbrukslån viser til lån som kan benyttes til nettopp forbruk. Det finnes en rekke ulike lån som faller innenfor denne kategorien. De er gjerne tilpasset ulike behov og det vil derfor være lurt å sørge for å velge beste forbrukslån på dagen som passer ditt behov.

Blant lånetypen som ligger i samme kategori, foruten tradisjonelle forbrukslån, finner vi også:

 1. Kredittkort
 2. Smålån og hurtiglån
 3. Kredittlån

Når du skal velge hvilke type forbrukslån som blir best for deg og din økonomi, bør du først og fremst finne ut av hvordan det står til med egen økonomi. Videre bør du sette deg inn i hvilket behov du har for lån. Når du har dette på plass, vil det være enklere for deg å navigere deg rundt og frem til den lånetypen som du bør velge.

Bli kjent med egen økonomi

Det er anbefalt å lage en oversikt over økonomien sin fra tid til annen. På den måten sørger du for at du alltid har en god oversikt og kontroll. I tillegg reduserer du risikoen for at endringer som skjer i forbruk eller lignende ikke går deg hus forbi.

En svært god metode for å få oversikt over inntekter og utgifter på, er å sette opp et budsjett.

Når du setter opp et budsjett, kan du se på hvilke forbruksmønstre du har og hvor mye rom du har i økonomien din til å betjene et lån. Det vil kunne hjelpe deg med å ikke låne mer penger enn du faktisk trenger. I tillegg vil budsjettet kunne avdekke ulike forbruksmønstre, som forteller noe om hvor du bruker mest penger. Skal du søke om et kredittkort, kan det være at du bør velge et kort med fordeler som hører til kategorien du bruker mest penger.

Avdekk ditt behov for å låne penger

Når du har satt opp et budsjett, vil du også kunne se hvilke områder du kan spare penger på. Kanskje er det noen poster som du kan kutte ned på eller fullstendig unngå. Da vil også lånebehovet ditt reduseres, noe som vil være økonomisk gunstig for deg. Har du kun behov for et mindre lån som du ser at du vil kunne betale innen kort tid, er det kanskje smålån du bør se nærmere på.

Er det derimot slik at du ønsker å få en bedre oversikt og mer økonomisk romslighet, kan det være at et forbrukslån til bruk som refinansieringslån er noe for deg.

Forutsetninger for å få beste forbrukslån på dagen

Det er noen ting som må være på plass for at du skal kunne sikre å få innvilget beste forbrukslån på dagen. Først og fremst må søknaden din komme gjennom og bli innvilget. Dette fordrer at du har en tilfredsstillende kredittscore som gjør at søknaden går gjennom.

Deretter må den ikke være komplisert slik at den eventuelt krever at et fysisk menneske må behandle den. Detter er noe som vil komme til å ta tid, og kan dermed gå utover sjansene dine om å få lånet på dagen.

Kredittscore

Når du skal søke om et forbrukslån, eller et hvilket som helst annet lån, blir det foretatt en kredittvurdering av deg og din økonomi. Denne vurderingen sørger for at långiver for et så godt bilde av din økonomi som mulig. Dette skal også bidra til at du ikke låner mer penger enn du kan betjene, men skal også sørge for at långiver ikke tar en altfor høy risiko med å innvilge et lån.

Informasjon som samles inn og som til slutt ender i en kredittscore, inkluderer:

 1. Alder
 2. Inntekt
 3. Gjeld
 4. Arbeidssituasjon
 5. Betalingshistorikk
 6. Eventuelle betalingsanmerkninger

Når kredittscoren din regnes ut, så vil denne kunne fortelle långiver om hvilken risiko du utgjør for lånet. Scoren din kan være høy, og da vil dette indikere en risiko i det lavere sikte. En lav kredittscore derimot vil kunne gi en indikasjon på at du utgjør en større risiko for lånet.

Risikoen du utgjør for lånet vil være med på å bestemme hvilke vilkår og betingelser som blir lagt til grunn for innvilgelse av lån. Lav score gir dårligere vilkår og betingelser enn om du har en høy kredittscore. Blant vilkårene og betingelsene, ligger også rentesatsen for lånet. Rentesatsen på lånet vil være med på å påvirke prisen for lånet, hver måned og totalt.

Godkjenning av søknader om beste forbrukslån på dagen

Hvorfor noen søknader ikke går gjennom automatisk, men blir tatt ut for manuell håndtering, er ikke nødvendigvis så enkelt å skulle svare på. Ofte kan dette handle om at opplysninger du har oppgitt i søknaden din ikke stemmer helt overens med de opplysningen långiver sitter med. Långiver mottar informasjon og opplysninger om deg og din økonomi fra kredittopplysningsbyrået.

Som oftest er informasjonen herfra oppdatert og riktig, men dersom du nylig har gjennomgått endringer i økonomien kan det være at ikke alle opplysninger er riktige. Og da kan det være at det du fyller ut i søknaden ikke stemmer helt. Da vil det også være naturlig at en kundebehandler tar ut søknaden din for manuell behandling.

Dersom dette skjer med din søknad, må du beregne noe mer tid før du får svar på søknaden din. Som oftest tar det ikke spesielt lang tid, men dette avhenger av om du søker innenfor långivers åpningstid.

Søker du for eksempel om beste forbrukslån på dagen på en lørdag ettermiddag eller kveld, kan det være at du ikke får svar før på mandag formiddag. Dette skjer fordi det ikke er noen på jobb på søndag. Skal du derfor sikre deg et lån på dagen, bør du sørge for å søke innenfor åpningstid for långiver.

Så mye kan du låne

Et forbrukslån er som oftest et lån som ikke krever at du stiller sikkerhet for lånet. Dermed vil det også være et risikabelt lån for långiver. Derfor er dette også et lån som har sine begrensninger i hvor mye du kan låne.

I Norge må alle utlånsinstitusjoner forholde seg til utlånsforskriften som begrenser hvor mye en privatperson kan ha i usikret gjeld. Denne begrensninger gjør at du maksimalt kan låne opptil 600 000 kroner. For å kunne få et forbrukslån på denne summen, krever det blant annet at du har en god kredittscore og en inntekt som kan betjene denne gjelden. Her er det viktig å huske på at et forbrukslån har høye rentekostnader, så det er ikke bare selve lånet som skal tilbakebetales.

I tillegg er det noen andre faktorer som også spiller inn for om du får innvilget et lån eller ikke, og hvilken lånesum du kan regne med. Dette er, i tillegg til inntekt, blant annet:

 1. Gjeldsgraden din
 2. Type forbrukslån
 3. Långivers utlånskapasitet

Ikke alle långivere tilbyr et lån helt opptil 600 000 kroner. Derfor bør du sørge for å søke om beste forbrukslån på dagen der hvor du får det lånet du ønsker.

Kostnader knyttet til forbrukslån

Det beste forbrukslånet på dagen vil være det lånet som har lavest mulig effektiv rente. Dette vil si at du betaler lavere omkostninger for lånet og kan bruke mer av pengene dine på å faktisk betale ned lånet.

Akkurat hvor mye et forbrukslån vil koste, avhenger av flere faktorer som blant annet type forbrukslån du velger. Kostnadene vil også kunne påvirkes av hvor mye du låner, og økonomiske forhold du har.

For å kunne finne ut av hvor mye et lån koster, kan du ta i bruk en lånekalkulator. Dette er et gratis verktøy som gir deg et estimat på hvor mye et tenkt lån vil koste. Det er med andre ord ikke et verktøy som vil gi deg en endelig sum som lånet vil koste, men kan hjelpe deg med å forstå hvordan lånet kan påvirke økonomien din. Dette gjelder både månedlig, men også i tiden frem til du har betalt ned lånet.

Når du skal ta i bruk en lånekalkulator, må du legge inn noen detaljer om det lånet du ser for deg. Blant annet må du ha detaljer om:

 1. Lånebeløp
 2. Effektiv rente du tror du ender opp med
 3. Nedbetalingstid
 4. Gebyrer, som blant annet etableringsgebyr

Denne informasjonen bruker lånekalkulatoren for å kunne regne ut hvor mye lånet vil koste. Du vil raskt kunne se at nedbetalingstiden du velger vil påvirke lånets totalpris og månedspris.

Velger du en lang nedbetalingstid, opptil fem år som er maksimal lengde på et forbrukslån, vil du få lavere månedlige kostnader. Likevel vil lånet bli dyrere totalt enn om du velger en kortere nedbetalingstid. En kort nedbetalingstid gir et rimeligere lån på sikt, men høyere avdrag. Med andre ord bør du velge så kort nedbetalingstid som mulig.

Beste forbrukslån på dagen til refinansiering

Mange som ønsker å ta opp et forbrukslån, ønsker å bruke dette til å refinansiere annen gjeld. Det er mange årsaker som ligger bak at noen ønsker å refinansiere gjeld, men som oftest handler dette om å sørge for bedre vilkår og betingelser. Dette kan ha å gjøre med at de har hatt endringer i økonomien som enten har gitt økt eller redusert betjeningsevne.

Har du for eksempel fått en økt betjeningsevne, vil du kunne redusere kostnader som ikke går direkte til nedbetaling av gjeld ved å refinansiere. Da kan du bruke mer av pengene dine på å betjene gjeld, og dermed oppleve å bli raskere gjeldfri.

Har du derimot fått en redusert betjeningsevne, bør du refinansiere så snart som mulig for å unngå at du mister oversikt og kontroll over økonomien din.

Hvordan foregår en refinansiering?

Når du refinansierer, er hensikten at du skal få redusert dine kostnader knyttet til betjening av lån. Dette gjøres ved at låneavtalene dine reforhandles slik at vilkår og betingelser blir bedre enn utgangspunktet. Som oftest blir rentene redusert og løpetiden forlenget. Mange ønsker å bruke et forbrukslån som et refinansieringslån ved å samle flere ulike lån og kreditter. Da slipper du å betale gebyrer til mange kreditorer og reduserer samtidig sjansen for å glemme en regning når du har færre forpliktelser å forholde deg til.

Hvilke lån kan refinansieres?

Det er egentlig ingen begrensning i hvilke lån du kan refinansiere, men noen lån vil være mer hensiktsmessig å refinansiere enn andre. Har du for eksempel dyre forbrukslån, kredittkort, smålån og hurtiglån, er dette lån som er spesielt godt egnet for refinansiering gjennom beste forbrukslån på dagen.

Lån der du allerede har svært gode betingelser, som for eksempel boliglån og studielån, vil det ikke være anbefalt å refinansiere. Dette fordi prosessen ikke vil ende opp med å gi deg bedre vilkår og betingelser.

Beste forbrukslån på dagen med betalingsanmerkning

Det kan ære mange årsaker som ligger bak at du har fått en eller flere betalingsanmerkninger. Når en betalingsanmerkning blir satt, handler dette om at du over en lengre periode har hatt en dårlig betalingsevne. Du har ikke fulgt opp låneforpliktelsene dine i henhold til de avtalene du har inngått.

Gjelden din har først gått til inkasso, og deretter har gjelden blitt sendt til Namsfogden hvor det har blitt avsagt en dom. Denne dommen er en betalingsanmerkning. Dersom du betaler ned gjelden som er tilknyttet anmerkningen, vil denne normalt slettes innen kort tid.

Hvordan få innvilget lån med betalingsanmerkning?

Å få beste forbrukslån på dagen med betalingsanmerkning kan derimot være noe utfordrende. Det er ikke umulig å få det innvilget, men du må regne med at dersom du får det innvilget blir det ikke med de beste vilkårene og betingelsene.

Selv om det er mange aktører som tilbyr beste forbrukslån på dagen, er det ikke alle som tilbyr lån til deg med betalingsanmerkning. Derfor bør du undersøke om långiveren du vil søke hos faktisk tilbyr lån med betalingsanmerkning. Du bør også legge merke til hvilke krav som stilles, ettersom disse kan variere fra en lånesøknad der det ikke foreligger noen anmerkning. Kravene kan for eksempel være at du må kunne stille sikkerhet for lånet.

Hva kan sikkerhet være?

Det er ikke bare bolig eller annen egnet eiendom som vil kunne fungere som sikkerhet. Befinner du deg i en situasjon der du ikke kan stille denne form for sikkerhet, kan du likevel få innvilget lån. Å stille sikkerhet handler i bunn og grunn om å redusere risikoen for lånet. Når du har en betalingsanmerkning har du en svært høy risiko som du må få redusert. Denne kan du få redusert ved å søke sammen med en medlåntaker.

En medlåntaker kan være noen du stoler på i vennekretsen din, et familiemedlem eller en ektefelle. Du bør sørge for at den du låner sammen med har en god og ryddig økonomi. En medlåntaker skal sørge for at søknaden din reduserer risikoen.

Når du søker med en medlåntaker, vil dere begge stå juridisk ansvarlige for at lånet skal tilbakebetales. Skulle du ende opp med å ikke betjene gjelden din, kan personen du søker sammen med, bli gjort ansvarlig for nedbetalingen. Dette er det viktig at personen er klar over.

Beste forbrukslån på dagen med en lånemegler

En lånemegler er en tjeneste som formidler lån etter dine kriterier. Dette innebærer at du behøver bare å fylle ut en lånesøknad, som siden blir sendt videre til alle de samarbeidende långiverne til megleren. Når långiverne mottar søknaden din, går de i gang med å behandle og vurdere søknaden din. Alle sammen kjemper de om å kunne gi deg et tilbud om det beste forbrukslån på dagen.

Når du tar i bruk en lånemegler, sparer du tid på søknadsprosessen. I tillegg kan du oppleve å få bedre tilbud enn om du hadde søkt direkte. Dette handler om at du benytter deg av konkurransen som er i markedet. Dersom du søker direkte hos en långiver, behøver ikke nødvendigvis långiveren å gi deg det beste tilbudet. Dette er det derimot grunn til når du bruker en megler.

En lånemegler er en gratis tjeneste som er fullstendig uforpliktende. Dette betyr at du ikke behøver å takke ja til noen av tilbudene du får. Er det ingen tilbud som frister, kan du avslå samtlige av dem. Velger du derimot et av tilbudene, vil lånemegleren få provisjon fra långiveren du velger. På den måten kan lånemegleren sikre videre drift av tjenesten, men du skal ikke betale noe for å bruke tjenesten.

Tips: Se også Lånepengerpådagen.com og Lånpådagen.org

Sammenlign tilbud om beste forbrukslån på dagen

Når du har fått inn eller kommet over tilbud om beste forbrukslån på dagen, vil det være lurt av deg å sette av tid til å sammenligne tilbud. Selv om et tilbud om lån kan virke å være bra, vil du være på jakt etter det tilbudet som gir beste forbrukslån på dagen.

Det finnes en rekke sammenligningsverktøy på nett som hjelper deg med å sammenligne ulike detaljer som kan være avgjørende i hvert av tilbudene du får. Dette kan for eksempel dreie seg om:

 1. Rentesats
 2. Gebyrer
 3. Løpetid for lånet

I tillegg vil det være lurt å se på hva andre kunder mener om långiveren du vil søke beste forbrukslån på dagen hos. Dette kan gi deg en god innsikt i hvordan det vil være å være kunde akkurat der.

Oppsummering

 1. Når du skal søke om beste forbrukslån på dagen, må du sørge for at du har en god kredittscore og søker innenfor åpningstiden til långiver.
 2. Enkelte søknader går ikke automatisk gjennom. Disse må behandles manuelt og dermed kan det ta lenger tid. Du vil likevel kunne oppleve å få innvilget søknaden i løpet av samme virkedag.
 3. Bruk en lånekalkulator for å finne ut av hvor mye et forbrukslån vil koste deg. Du kan endre på løpetiden for å få dyrere og billigere forbrukslån.
 4. Det kan være lurt å sette av tid på å sammenligne tilbud om beste forbrukslån på dagen. Mange tilbud kan være svært like, derfor kan det være små detaljer som utgjør en stor forskjell.