Vanskelig å få refinansiering

Å refinansiere gjeld kan være et skritt i riktig retning for å redusere månedlige utgifter til gjeld og få bedre kontroll over egen økonomi. Mange opplever dessverre at det er vanskelig å få refinansiering. Her har vi samlet noen gode tips til hvordan du kan øke sjansene dine.

Hvorfor er det vanskelig å få refinansiering?

Det er ofte sammensatte årsaker til at noen kan oppleve at det er vanskelig å få refinansiering. De vanligste årsakene er likevel at man har mye gjeld fra før og eventuelt har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. 

Disse faktorene vil generelt føre til at man får en lav kredittvurdering, som igjen reduserer muligheten for refinansiering. Det samme gjelder dersom du ikke har mulighet til å søke om lån med sikkerhet i for eksempel bolig.

Betalingsanmerkninger

Om du ikke har betalt regningene dine eller overholdt forpliktelsene du har inngått med långivere, vil dette resultere i at du får inkassokrav. Hvis du fremdeles ikke betaler regningene vil inkassoselskapet, som handler på vegne av en kreditor, sende kravet videre til Namsfogden. Her vil du risikere å bli belastet med en betalingsanmerkning. Denne forteller mulige framtidige långivere at du har hatt en negativ betalingshistorikk.

Slike anmerkninger gjør det vanskelig å få refinansiering, ettersom långiverne vil kunne bedømme din økonomiske situasjon som svært risikabel.

Høy gjeldsbelastning

I Norge er det begrenset hvor mye du kan ha i samlet lån. Du kan låne opptil 600 000 kroner usikret, men ikke mer enn fem ganger årsinntekten din. Dette gjelder både usikret og sikret lån.

Disse begrensningene handler om å beskytte deg som låntaker mot å ta opp for mye lån og hindre at du havner i økonomisk uføre. Sliter du med økonomien og med å håndtere gjelden din, vil dette altså gjøre det vanskelig å få refinansiering.

Lav eller ustabil inntekt

Du kan få innvilget refinansiering selv om du befinner deg i en situasjon med lav inntekt. Likevel kan lav inntekt påvirke kredittscoren din, og dermed også gjøre det vanskelig for deg å få refinansiering.

Det samme gjelder om du har ustabil inntekt, for eksempel dersom du er selvstendig næringsdrivende med varierende månedsinntekter. Ofte har långiver satt et minimumskrav tilknyttet inntekt som du må oppfylle for å få innvilget et refinansieringslån. Nøyaktig størrelse på minimumskravet til inntekt vil variere mellom långiverne. 

Mange långivere krever at du har hatt fast inntekt eller fast ansettelse i tre år før du søker. Dette fordi det gjør det enklere å se hvordan økonomien din kan har vært over tid. Mangelfull dokumentasjon på inntekt kan også gjøre det vanskelig å få refinansiering.

Ingen mulighet til å stille med sikkerhet for lån

Hvis du ikke har egen bolig eller andre eiendeler som kan stilles som sikkerhet for lån, kan dette også gjøre det vanskelig å få refinansiering.

Slik øker du sjansene dine for refinansiering

Det er heldigvis noen tiltak du selv kan gjøre for å øke sjansene dine for å få innvilget et refinansieringslån, for eksempel:

  1. Foreta en kredittvurdering av deg selv
  2. Betal eventuelle inkassokrav og så mye gjeld du kan
  3. Kvitt deg med ubrukte kredittkort
  4. Sett opp et budsjett og få oversikt over egen økonomi

Kredittvurdering

Det første som skjer når du sender inn en søknad om refinansiering, er at långiver gjennomfører en kredittvurdering av din økonomi. Her vil det bli beregnet en kredittscore som forteller långiver om det er risiko forbundet med å innvilge lån til refinansiering. Det kan derfor være en god idé å se på din egen økonomiske situasjon og foreta en kredittvurdering av deg selv før du søker. 

Faktorer som er med på å påvirke kredittvurderingen din er i hovedsak inntekt, gjeld, betalingshistorikk og eventuelle betalingsanmerkninger.

Betal ned gjeld og kreditt

Det er viktig for långivere å vurdere risikoen de tar ved å innvilge et lån. Dersom de anser at risikoen for eventuelt mislighold av lån og manglende tilbakebetaling er stor, vil de som regel avslå søknader om refinansiering. Kredittscoren din er derfor en vesentlig årsak til at det kan være vanskelig å få refinansiering. 

For å bedre scoren kan du prøve å betale ned på eksisterende gjeld og kvitte deg med ubrukte kredittkort. Selv ubenyttet kreditt teller nemlig som gjeld, og gir dermed negativt utslag på kredittvurderingen.

Du kan også besøke denne siden for mer informasjon om refinansiering av kredittkort: https://besterefinansiering.no/refinansiering-av-kredittkort/

Bli kvitt betalingsanmerkninger

Dersom du har muligheten til det, bør du se på muligheter for å kunne redusere eller betale fullt ut kravene som foreligger. Slik vil du bli kvitt betalingsanmerkninger og raskt forbedre kredittscoren. Dette kan være med på å gjøre det lettere for deg å få refinansiert gjelden din.

Skaff deg oversikt

Hovedhensikten med å refinansiere er å gjenvinne kontroll og få bedre oversikt over økonomien. Likevel kan det være lurt å sørge for å ha så god kontroll som mulig over gjelden din på forhånd før du skal søke. Sett opp et budsjett der du inkluderer alle inntekter, faste og variable utgifter, gjeldsforpliktelser og livsopphold. Gjennom å sette opp et budsjett skaffer du deg en mer realistisk oversikt over egen økonomi. 

Fordeler med refinansiering

Hovedformålet med refinansiering er å samle alle smålån inn under et større forbrukslån. Dette gjøres for å kunne redusere antall lån og omkostninger knyttet til disse, og få en bedre oversikt og kontroll over økonomien slik at det blir mindre vanskelig å få refinansiering.

Når du fjerner en del av forpliktelsene, vil du også kjenne på en økonomisk frihet. Du vil ha mer penger som kan gå rett til nedbetaling av gjeld. Det betyr at du i teorien kan bli raskere gjeldsfri enn om du velger å holde på de samme låneforpliktelsene. I tillegg vil du merke økt kontroll og en bedre oversikt over egen økonomi.

Oppsummering

  1. Det kan være vanskelig å få refinansiering dersom du har mye gjeld og kreditt og tilhørende lav kredittscore.
  2. Tiltak du kan gjøre selv for å forbedre kredittscoren din før du søker er å nedbetale gjeld og avslutte ubrukte kredittkort.
  3. Bedre oversikt over egen økonomi og gode rutiner for betaling av regninger kan bidra til at det blir mindre vanskelig å få refinansiering.